Virtuell Adeldrickning 2022

Inledning av Härolden och Skråherren, Psalm 201 (En vänlig grönskas rika dräkt)

Skråherrens betraktelse, Psalm 297 (Härlig är jorden)

Åldermannen uppmärksammar avlidna medlemmar och jubilarer

Knutsdikten

Härolden bjuder in till Glimmingehus

Adeldrickningen öppnas

Chrönika

Gärdemannen redovisar Gillets ekonomiska situation

Åldermannens tal

Tal från ”gästande” Gillen

Sommarvisan

Adeldrickningar från förr – en tillbakablick

Härolden önskar en god natt