Julbönen inställd

I samråd med Kyrkoherden har Rådet i kväll beslutat att ställa in årets Julbön som skulle ägt rum på söndag.
Önskas mer information vänligen kontakta Rusthållare Sven Olsson.

Posted in Uncategorized.