Christer Akej ny Ålderman

På Gillsstämman lördagen den 23 april valdes Christer Akej till ny Ålderman i Tumathorps Sanct Knuts Gille. Efter att ha tagit över som Ålderman efter Stefan Lamme är han den femte Åldermannen i Gillets historia. Vi önskar Christer lycka till i sin nya roll att leda Gillet.

Ett stort tack till Stefan Lamme som under sina 13 år som Ålderman haft stor betydelse för Gillets utveckling och med sin stora generositet skapat en fantastisk gemenskap, både inom vårt egna Gille, men även med de övriga svenska och danska Gillena. Vi önskar honom all lycka i framtiden.